Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Destek Group; İçinde yaşadığı toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilmek adına “Sürdürülebilirlik Kalkınma” kavramını şirket stratejisinin içerisine yerleştirmiştir.

Bu konudaki çalışmalarını;

Çevresel ve Sosyal alanda olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirmektedir.

Video

Kapat