Sosyal Sorumluluk

Destek Group; toplumsal sorunların çözümü konusunda da kendisini sorumlu hissetmekte; sağlıktan eğitime, spordan sanata, farklı sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaktadır

Grup Şirketler’i; kurumsal yönetim ilkelerine uygun; adil, şeffaf, hesap vermeye hazır ve sorumluluklarını bilen bir anlayışla yönetilmektedir.

Kanunlara, etik kurallara, insan haklarına saygılı; çevreyi koruyan, sivil toplum örgütleri ve kamu sektörü ile iş birliği içinde çalışan, kurumsal vatandaşlığın gereklerini yerine getiren bir yapı içinde çalışmaktadır.

Destek Group; sosyal sorumluluk anlayışının odağına “eğitim”i yerleştirmiş;“ Sınai Haklar” alanında bilinçli bir nesil yetiştirilmesini ise hedef olarak belirlemiştir. Bu hedef doğrultusunda Grup şirketlerinden Destek Patent, “Fikrine Sahip Çık” Sosyal Sorumluluk Projesini hayata geçirmiştir.

PROJENİN KÜNYESİ

Projenin adı: FİKRİNE SAHİP ÇIK
Proje alanı: Eğitim ve farkındalık artırma destek projesi
Projenin amacı Sınai Haklar bilincini ve patent okuryazarlığını artırmak, Türkiye'nin fikri sermayesinin artırılmasına katkıda bulunmak.
Projenin kapsamı: Lise Öğrencileri, Üniversite öğrencileri, Girişimciler, Kobiler
Projenin hedefi: Proje; İstanbul’da pilot olarak belirlenen okullarda başlatılacaktır.
ŞUBAT 2019
Daha fazla kişiye ulaşabilmek için, projeye dahil olacak Sivil Toplum
Kuruluşlarıyla birlikte bir ekosistem oluşturularak, eğitimlerin tüm Türkiye’de verilmesi planlanmaktadır. - EYLÜL 2019

Proje başlangıç tarihi :Şubat 2019

25 Eylül 2015 tarihinde Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde Birleşmiş Milletlerin üye ülkeleri 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini kabul etti.

Destek Patent olarak gerçekleştireceğimiz “Fikrine Sahip Çık” projesi; bu hedeflerden “8. İnsana Yakışır İş ve Büyüme ile 9. Sanayi, İnovasyon ve Altyapı” hedeflerini destekleyecektir.

Video

Kapat