İşe Alım Süreci

Destek Group’da personel seçme sürecinin; firmamız, ekip arkadaşlarımız, firmamızda çalışmayı arzulayan adaylar ve en önemlisi de müşterilerimiz için son derece önemli olduğu bilinciyle hareket edilmektedir.

Personel seçme sürecinin ilan vermekten adaylara geri bildirime kadar her aşamasına son derece büyük önem verilmekte, yetkinlik bazlı ve hedefe yönelik mülakat teknikleri uygulanmaktadır.

Çalışanlarımız aşağıdaki temel değerlere sahip olmalıdır.

Müşteri Odaklılık

Müşteriyi ve ihtiyaçlarını, yapılan her işin temel odağı haline getirmek; verimli müşteri ilişkileri geliştirmek ve korumak.

Güven Yaratmak

Bireyin ve organizasyonun niyetlerine güven duyulmasını sağlayacak şekilde diğer kişilerle etkileşime girmek.

Sürekli Öğrenmek

Aktif bir şekilde yeni öğrenme alanları keşfetmek, düzenli olarak öğrenme fırsatları değerlendirmek, yeni kazanılmış bilgi ve becerileri pratikte kullanabilmek.

Sonuç Odaklılık

Kendisi ve diğer kişiler için yüksek performans standartları koymak; hedeflere ulaşmak veya geçmek için engellerin kararlı bir şekilde üstesinden gelmek ve aynı zamanda hedefe ulaşma sürecinden tatmin duymak; ekip arkadaşlarını yüksek standartlar koyma ve devamlılığı sağlama konusunda cesaretlendirmek.

Video

Kapat